หุ่นดีได้ ไม่ตามใคร

เกี่ยวกับ Ruklean – Healthy For Life

เว็ปนี้ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการแบ่งปันให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ใช้ภาษาง่าย ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิด ลองถูก โดยไม่จำเป็น 

ทุกบทความ ทุกแนวทางที่ได้นำเสนอนั้น ได้มีการ “ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์กับรายบุคคล” โดยผ่านการทดลองมาทั้งจากประสบการณ์ตรง และการให้คำแนะนำกับบุคคลทั่วไปจนประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนมามากมาย 

ผมได้พบว่าแนวทางที่ได้นำมาแบ่งปันนั้น “สามารถใช้ได้ผลกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกสภาพแวดล้อม”

โดยเราไม่จำเป็นต้องเลียนแบบใคร เพราะการไดเอทที่ดีนั้น สิ่งสำคัญนอกจากผลลัพธ์แล้วนั้น การไดเอทควรจะต้องตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตของตัวเราในระยะยาวอีกด้วย

เพื่อที่สุดท้ายแล้ว..

ทุกคนจะได้มีแนวทางในการลดความอ้วนในแบบของตัวเราเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการรักษารูปร่างให้ยั่งยืนต่อไป

เพราะเรามีความเชื่อมาตลอดว่า.. “หุ่นดีได้ ไม่ตามใคร”

Close Menu