หุ่นดีได้ ไม่ตามใคร

ทุกเสียงตอบรับ ทุกคำขอบคุณ ทุกข่าวคราวดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้น ความสุขที่มากขึ้น ความมั่นใจที่มากขึ้น

ล้วนแต่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผมรู้ว่าผมเขียนบทความ ผมกระตุ้นทุกวัน “เพื่ออะไรและเพื่อใคร” 

ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดี ๆ ร่วมกันครับ 🙂 

Close Menu