หุ่นดีได้ ไม่ตามใคร

นอกจากการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ทางเรายังได้มีโอกาสจัดงานให้กับสมาชิก เพื่อมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ “เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก” ที่ผมเรียกว่า “Diet Coaching” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกอีกช่องทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มเรายังได้มีโอกาสนัดมีตติ้งเพื่อ สังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการนัดกันทานข้าว พูดคุย เน้นความสนุกสนาน รวมถึงการนัดกันไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดเมื่อโอกาสเอื้ออำนวย

เพราะเราเชื่อว่า ไดเอทสั้น แต่มิตรภาพยืนยาว 🙂   

Close Menu