หุ่นดีได้ ไม่ตามใคร

เนื่องด้วยทางทีมงานของเรามีนโยบาย 

“แบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ด้อยโอกาส”

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านอาหาร สุขภาพ ยารักษาโรค และความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เราทำไหว 

ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสมาใช้บริการของเรา 

ขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้ช่วยเหลือสัตว์โลกไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ขอให้ความสุข ความเจริญ สุขภาพกายและใจที่ดี จงอยู่กับทุกท่าน ขอขอบพระคุณครับ 

Close Menu